กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. คริสต์มาสพาโชค (0/50) แก้ไข
2   น. น. คริสต์มาสพาโชค (0/50) แก้ไข
3   น. น. คริสต์มาสพาโชค (0/50) แก้ไข
4   น. น. คริสต์มาสพาโชค (0/50) แก้ไข
5   น. น. คริสต์มาสพาโชค (0/50) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. กิจกรรมรอบรู้...รูสะมิแล (119/500) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. เสนอซื้อหนังสืองาน Book Fair ครั้งที่ 10 (395/500) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. รักพ่อไม่มีวันพอเพียง (306/500) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
2   น. น. คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
3   น. น. คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
4   น. น. คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
5   น. น. คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. EndNote Web Training (18/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. Reused Bag (628/999) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. โครงการที่คั่นหนังสือจากผ้าปาเต๊ะ (30/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   น. น. มอบดอกมะลิวันแม่ (129/150) แก้ไข