กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้

คริสต์มาสพาโชค

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 พ.ย. 2560 น. 27 พ.ย. 2560 น. 0/50
2   28 พ.ย. 2560 น. 28 พ.ย. 2560 น. 0/50
3   29 พ.ย. 2560 น. 29 พ.ย. 2560 น. 0/50
4   30 พ.ย. 2560 น. 30 พ.ย. 2560 น. 0/50
5   01 ธ.ค. 2560 น. 01 ธ.ค. 2560 น. 0/50

กิจกรรมรอบรู้...รูสะมิแล

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   06 พ.ย. 2560 น. 08 พ.ย. 2560 น. 119/500

Reused Bag

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 ส.ค. 2559 น. 19 ส.ค. 2559 น. 628/999
  พิมพ์