กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้

เสนอซื้อหนังสืองาน Book Fair ครั้งที่ 11

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   16 ก.พ. 2561 น. 26 ก.พ. 2561 น. 415/600

กิจกรรมวาเลนไทน์ "Love Square ...ชวนคุณหยุดพัก มาเติมรักให้เต็มใจ"

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   12 ก.พ. 2561 น. 19 ก.พ. 2561 น. 331/800

กิจกรรม JFK เพิ่มวันยืม ย้าว ยาว

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 พ.ย. 2560 น. 11 ม.ค. 2561 น. 1/500

คริสต์มาสพาโชค

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 พ.ย. 2560 น. 27 พ.ย. 2560 น. 50/50
2   28 พ.ย. 2560 น. 28 พ.ย. 2560 น. 50/50
3   29 พ.ย. 2560 น. 29 พ.ย. 2560 น. 50/50
4   30 พ.ย. 2560 น. 30 พ.ย. 2560 น. 50/50
5   01 ธ.ค. 2560 น. 01 ธ.ค. 2560 น. 50/50

กิจกรรมรอบรู้...รูสะมิแล

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   06 พ.ย. 2560 น. 08 พ.ย. 2560 น. 119/500

Reused Bag

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 ส.ค. 2559 น. 19 ส.ค. 2559 น. 740/999
  พิมพ์