หลักสูตรการอบรม
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 15 ส.ค. 2559 09:00 น. 19 ส.ค. 2559 16:00 น. Reused Bag PNG: JFK006G001
JFK006G001

กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 06 พ.ย. 2560 09:00 น. 08 พ.ย. 2560 16:30 น. กิจกรรมรอบรู้...รูสะมิแล PNG: JFK061G001
JFK061G001

กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 27 พ.ย. 2560 09:00 น. 27 พ.ย. 2560 16:00 น. คริสต์มาสพาโชค PNG: JFK063G001
JFK063G001
2 28 พ.ย. 2560 09:00 น. 28 พ.ย. 2560 16:00 น. คริสต์มาสพาโชค PNG: JFK063G002
JFK063G002
3 29 พ.ย. 2560 09:00 น. 29 พ.ย. 2560 16:00 น. คริสต์มาสพาโชค PNG: JFK063G003
JFK063G003
4 30 พ.ย. 2560 09:00 น. 30 พ.ย. 2560 16:00 น. คริสต์มาสพาโชค PNG: JFK063G004
JFK063G004
5 01 ธ.ค. 2560 09:00 น. 01 ธ.ค. 2560 16:00 น. คริสต์มาสพาโชค PNG: JFK063G005
JFK063G005