กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้

เสนอซื้อหนังสืองาน Book Fair ครั้งที่ 11

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   16 ก.พ. 2561 
08:00 น.
26 ก.พ. 2561 
18:30 น.
416/600

กิจกรรมวาเลนไทน์ "Love Square ...ชวนคุณหยุดพัก มาเติมรักให้เต็มใจ"

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   12 ก.พ. 2561 
09:00 น.
19 ก.พ. 2561 
16:30 น.
331/800

กิจกรรม JFK เพิ่มวันยืม ย้าว ยาว

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 พ.ย. 2560 
08:30 น.
11 ม.ค. 2561 
21:30 น.
1/500

คริสต์มาสพาโชค

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 พ.ย. 2560 
09:00 น.
27 พ.ย. 2560 
16:00 น.
50/50
2   28 พ.ย. 2560 
09:00 น.
28 พ.ย. 2560 
16:00 น.
50/50
3   29 พ.ย. 2560 
09:00 น.
29 พ.ย. 2560 
16:00 น.
50/50
4   30 พ.ย. 2560 
09:00 น.
30 พ.ย. 2560 
16:00 น.
50/50
5   01 ธ.ค. 2560 
09:00 น.
01 ธ.ค. 2560 
16:00 น.
50/50

กิจกรรมรอบรู้...รูสะมิแล

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   06 พ.ย. 2560 
09:00 น.
08 พ.ย. 2560 
16:30 น.
119/500

Reused Bag

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 ส.ค. 2559 
09:00 น.
19 ส.ค. 2559 
16:00 น.
740/999
  พิมพ์