กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้

วันวาเลนไทน์ "รักเธอ รักษ์โลก"

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   11 ก.พ. 2562 
09:00 น.
18 ก.พ. 2562 
16:00 น.
1/1000

กิจกรรม JFK เพิ่มวันยืม ย้าว ยาว

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   26 พ.ย. 2561 
09:00 น.
09 ธ.ค. 2561 
16:00 น.
688/999
2   26 พ.ย. 2561 
09:00 น.
09 ธ.ค. 2561 
16:00 น.
64/999

คริสต์มาสพาโชค

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   26 พ.ย. 2561 
09:00 น.
26 พ.ย. 2561 
16:00 น.
60/60
2   27 พ.ย. 2561 
09:00 น.
27 พ.ย. 2561 
16:00 น.
60/60
3   28 พ.ย. 2561 
09:00 น.
28 พ.ย. 2561 
16:00 น.
60/60
4   29 พ.ย. 2561 
09:00 น.
29 พ.ย. 2561 
16:00 น.
60/60
5   30 พ.ย. 2561 
09:00 น.
30 พ.ย. 2561 
16:00 น.
60/60

Reused Bag

นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 ส.ค. 2559 
09:00 น.
31 ธ.ค. 2561 
00:00 น.
999/999
2   15 ส.ค. 2559 
09:00 น.
31 ธ.ค. 2561 
00:00 น.
1/999
  พิมพ์