กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้

กิจกรรม Christmas & Happy New Year

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   18 ก.ค. 2565 
09:00 น.
18 ก.ค. 2565 
11:00 น.
15/30

กิจกรรม Christmas & Happy New Year

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   07 ก.ค. 2565 
09:00 น.
07 ก.ค. 2565 
12:00 น.
44/50

กิจกรรม Christmas & Happy New Year

บุคคลภายนอก

กลุ่ม วันที่ จำนวนคนลงทะเบียน/จำนวนที่รับ สถานะ ดำเนินการ ประเมิน
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 ธ.ค. 2564 
09:00 น.
25 ธ.ค. 2564 
16:00 น.
0/1
  พิมพ์