หลักสูตรการอบรม
กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรมผู้ใช้บริการ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) บาร์โค้ด
เริ่ม สิ้นสุด
1 22 พ.ย. 2560 13:00 น. 22 พ.ย. 2560 16:00 น. อบรมการใช้ Endnote Web นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศ PNG: JFK060G001
JFK060G001