กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   16 ก.พ. 2561 
08:00 น.
26 ก.พ. 2561 
18:30 น.
เสนอซื้อหนังสืองาน Book Fair ครั้งที่ 11 (415/600) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   12 ก.พ. 2561 
09:00 น.
19 ก.พ. 2561 
16:30 น.
กิจกรรมวาเลนไทน์ "Love Square ...ชวนคุณหยุดพัก มาเติมรักให้เต็มใจ" (331/800) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 พ.ย. 2560 
08:30 น.
11 ม.ค. 2561 
21:30 น.
กิจกรรม JFK เพิ่มวันยืม ย้าว ยาว (1/500) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   27 พ.ย. 2560 
09:00 น.
27 พ.ย. 2560 
16:00 น.
คริสต์มาสพาโชค (50/50) แก้ไข
2   28 พ.ย. 2560 
09:00 น.
28 พ.ย. 2560 
16:00 น.
คริสต์มาสพาโชค (50/50) แก้ไข
3   29 พ.ย. 2560 
09:00 น.
29 พ.ย. 2560 
16:00 น.
คริสต์มาสพาโชค (50/50) แก้ไข
4   30 พ.ย. 2560 
09:00 น.
30 พ.ย. 2560 
16:00 น.
คริสต์มาสพาโชค (50/50) แก้ไข
5   01 ธ.ค. 2560 
09:00 น.
01 ธ.ค. 2560 
16:00 น.
คริสต์มาสพาโชค (50/50) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   06 พ.ย. 2560 
09:00 น.
08 พ.ย. 2560 
16:30 น.
กิจกรรมรอบรู้...รูสะมิแล (119/500) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   02 มี.ค. 2560 
08:30 น.
11 มี.ค. 2560 
18:00 น.
เสนอซื้อหนังสืองาน Book Fair ครั้งที่ 10 (395/500) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   08 ก.พ. 2560 
08:00 น.
15 ก.พ. 2560 
21:30 น.
รักพ่อไม่มีวันพอเพียง (306/500) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   01 ธ.ค. 2559 
08:30 น.
01 ธ.ค. 2559 
21:30 น.
คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
2   02 ธ.ค. 2559 
08:30 น.
02 ธ.ค. 2559 
21:30 น.
คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
3   06 ธ.ค. 2559 
08:30 น.
06 ธ.ค. 2559 
21:30 น.
คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
4   07 ธ.ค. 2559 
08:30 น.
07 ธ.ค. 2559 
21:30 น.
คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
5   08 ธ.ค. 2559 
08:30 น.
08 ธ.ค. 2559 
21:30 น.
คริสต์มาสพาโชค (70/70) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   25 พ.ย. 2559 
13:00 น.
25 พ.ย. 2559 
16:30 น.
EndNote Web Training (18/60) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 ส.ค. 2559 
09:00 น.
19 ส.ค. 2559 
16:00 น.
Reused Bag (740/999) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   15 ส.ค. 2559 
09:00 น.
17 ส.ค. 2559 
16:00 น.
โครงการที่คั่นหนังสือจากผ้าปาเต๊ะ (30/30) แก้ไข
กลุ่ม วันที่ กิจกรรมส่งเสริมผู้ใช้ (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ ดำเนินการ
เริ่ม สิ้นสุด
1   10 ส.ค. 2559 
08:30 น.
11 ส.ค. 2559 
16:30 น.
มอบดอกมะลิวันแม่ (129/150) แก้ไข